ομάδα Παππά – Καλακαλλάς, επανάληψη παρουσίασης Τετάρτη 8/4/2020, κωδικοί

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 05.4.2020

Για το μάθημα Ζωγραφική: Εισαγωγή στο Χρώμα ομάδα Παππά – Καλακαλλάς
Από το Zoom, θα σας ζητηθεί κωδικός

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/9679487595

Meeting ID: 967 948 7595

Password: 741065

Επίσης για τα παιδιά που δεν παρακολουθησαν την παρουσίαση στο χρώμα, επειδή ήταν Εrasmus ή είχαν άλλο πρόβλημα, θα γίνει επαναληφθεί η παρουσίαση την Τετάρτη 8/4/2020, στις 14:00 -15:00.

Παρακαλούμε ξαναδείτε την ίδια μέρα τις ανακοινώσεις, μέχρι να επιβεβαιώσουμε ότι ισχύει ο ίδιος κωδικός γιατί δίνεται κλειδωμένος. Αν δεν υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση, παραμένετε σε αυτόν που έχουμε αναρτήσει σε αυτή την ανακοίνωση.

Το μάθημα της Πέμπτης 9/4/2020 θα γίνει κανονικά!

Ευχαριστούμε

Η διδακτική ομάδα