Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "'Ερευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός" 2020 - 2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.4.2020

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός». Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», στις κατευθύνσεις.

Α ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’

Β ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή στο e-mail:  salexandropoulou@arch.ntua.gr  από την Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 στην Επιστημονική Γραμματεία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.