διαδικτυακή συνάντηση ειδ. θέματα Πλαστικής 8

Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.4.2020

Kostas Daflos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Kostas Daflos' Zoom Meeting

Time: Apr 23, 2020 03:00 PM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74067760298

 

Meeting ID: 740 6776 0298