Ανακοίνωση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την μη επίδοση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 27.4.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 27.03.2020) για τη μη χορήγηση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2018.

Συνημμένα Αρχεία: