διαδικτυακή συνάντηση ειδ. θέματα Πλαστικής 8

Ημερομηνία: 
Τρίτη 28.4.2020

 

-Μορφές παρεμβατικής τέχνης με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό

 

Topic: Kostas Daflos' Zoom Meeting

Time: Apr 30, 2020 03:30 PM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77888709103

 

Meeting ID: 778 8870 9103