Αιτήσεις εκπόνησης Διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30.4.2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Οι φοιτητές-φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με περίοδο παράδοσης τον Οκτώβριο του 2020, μπορούν  να συμπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται, στη συνέχεια να το αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στον επιβλέποντα καθηγητή και εκείνος αφού το υπογράψει ηλεκτρονικά να το στείλει σε μορφή pdf στο mail της Γραμματείας  undergrad-secr@arch.ntua.gr

  επισημαίνεται ότι:

      

  • Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 4 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.
  • Οι φοιτητές – φοιτήτριες που έχουν υποβάλει αίτηση εκπόνησης σε προηγούμενες περιόδους και εφόσον δεν έχουν αλλάξει καθηγητή ή ομάδα δεν οφείλουν να κάνουν νέα.
  • Για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει τα οφειλόμενα μαθήματα να είναι έως 6.
  • Το θέμα μπορεί να αλλάξει κατά την τελική δήλωση της διπλωματικής την περίοδο που θα παρουσιαστεί.
  • Σε περίπτωση ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσει το κάθε μέλος ατομική αίτηση.

                                                                                                                       ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 

 

Συνημμένα Αρχεία: