διαδικτυακή συνάντηση ειδ. θέματα Πλαστικής 8

Ημερομηνία: 
Τρίτη 05.5.2020

-Μορφές παρεμβατικής τέχνης με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό

//τακτικά τεχνοπολιτικά μέσα // ακτιβισμός 

 

Topic: Kostas Daflos' Zoom Meeting

Time: May 7, 2020 03:30 PM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76957514674

 

Meeting ID: 769 5751 4674