Ομάδα Σεβαστάκη (νέος κωδικός)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.5.2020

Για το μάθημα της ομάδας του κου Σεβαστάκη μπαίνετε με τα κάτωθι:

https://zoom.us/j/3684500943

Meeting ID: 3684500943

Νέο Password: 765638

Ευχαριστούμε