Απόφαση της ΓΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ στις 13 Μαΐου 2020 με θέμα την Οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.5.2020

Απόφαση της ΓΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ στις 13 Μαΐου 2020 με θέμα την Οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στο μεγαλύτερο διάστημα του εαρινού εξαμήνου και είχε αναπόφευκτες (λόγω του διαδικτυακού μέσου) μαθησιακές απώλειες, παρά την υπερπροσπάθεια διδασκόντων και διδασκομένων. Έγινε φανερό ότι η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη διδασκαλία με φυσική παρουσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες που ζούμε, διαβεβαιώνουμε ότι τα όποια κενά δημιουργήθηκαν θα αναπληρωθούν στην επόμενη περίοδο, με την ελπίδα ότι θα εκλείψει η ανάγκη για έκτακτα υγειονομικά μέτρα.

Θα επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε και τα εργαστηριακά μαθήματα χωρίς φυσική παρουσία, διότι οι ισχύουσες υγειονομικές δεσμεύσεις ακυρώνουν πλήρως τον χαρακτήρα της διά ζώσης επικοινωνίας και επεξεργασίας που θα έκανε την κρίσιμη διαφορά από την διαδικτυακή ανάπτυξή τους. Η ολοκλήρωση αυτή με τις παρούσες συνθήκες θα ωφεληθεί σημαντικά από την παράταση κατά μία εβδομάδα της περιόδου διδασκαλίας.

 

  1. Ο κύκλος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, εκτός από εκείνα που έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα, κλείνει στις 29/5/2020.
  2. Παρατείνεται η διδασκαλία των μαθημάτων που έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 5/6/2020, κατά την οποία το ωρολόγιο πρόγραμμα θα επεκταθεί καταλαμβάνοντας τον χώρο που αφήνουν τα υπόλοιπα μαθήματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας θα εκδοθεί εγκαίρως.
  3. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου θα γίνουν από 9/6 ως 26/6/2020 χωρίς φυσική παρουσία, με όρους που θα εξειδικευθούν από κάθε διδακτική ομάδα και προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες, τόσο της διδασκαλίας όσο και των τεχνικών δυνατοτήτων φοιτητών και διδασκόντων. Οι φοιτητές που παρουσιάζουν τη διπλωματική τους στην περίοδο του Ιουλίου θα μπορούν να εξεταστούν και στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
  4. Οι διαλέξεις του 9ου εξαμήνου θα γίνουν από 29/6 ως 3/7/2020 με τηλεδιάσκεψη που θα επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, σε πλατφόρμες που θα επιλεγούν και θα συντονιστούν με ευθύνη της Σχολής.
  5. Οι διπλωματικές θα γίνουν από 6/7 ως 10/7/2020. Στην παρούσα φάση προβλέπεται να γίνουν χωρίς φυσική παρουσία. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα γίνει στις 3/6/2020 θα εξετάσει τη δυνατότητα να γίνουν και με φυσική παρουσία, ανάλογα με την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Στο διάστημα αυτό, δηλαδή μέχρι 3/6, τα καμαρίνια, τα Εργαστήρια Προπλασμάτων και Εντύπου, καθώς και η Βιβλιοθήκη παραμένουν κλειστά. Η περαιτέρω πορεία θα αποφασιστεί στη ΓΣ.
  6. Οι δηλώσεις των διαλέξεων και των διπλωματικών που θα παρουσιαστούν τον Ιούλιο θα γίνουν ως τις 29 Μαΐου το αργότερο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η οργάνωση και διαχείριση των αναγκών και της ενδεχόμενης φυσικής παρουσίας μετά τις 3/6.
  7. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα οργανωθεί Ημερίδα Απολογισμού και Προγραμματισμού με τίτλο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία 02. Ο σχεδιασμός του χώρου στη δεύτερη ψηφιακή εποχή», που θα ολοκληρωθεί με τιμητική εκδήλωση για την αποχώρηση εννιά μελών ΔΕΠ της Σχολής μας. Θα εκτιμήσουμε στις αρχές Ιουλίου τον βαθμό στον οποίο ένα, τουλάχιστον, μέρος της εκδήλωσης αυτής θα μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία σε υπαίθριο χώρο της Σχολής.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: