Ημερομηνίες δήλωσης και διεξαγωγής Διαλέξεων και Διπλωματικών περιόδου Ιουνίου 2020