Εξετάσεις Ιουνίου 2020 (Διδακτική Ομάδα Θόδωρου Ζαφειρόπουλου)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.5.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ (4021)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ασκήσεις 2ου εξαμήνου Ζωγραφική (εισαγωγή στο χρώμα)

Διδακτική ομάδα : Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής,
Σκουρογιάννης Δημήτρης, ΕΕΔΙΠ.

1) Χρωματικός κύκλος.
Ολοκλήρωση της άσκησης σε χαρτί 35Χ50 όπως παραδόθηκε και διορθώθηκε στο εργαστήριο πριν το κλείσιμο της Σχολής λόγω της πανδημίας του Covid19.
2) Αντικείμενο της καθημερινότητας.
Επιλέγουμε 1 αντικείμενο από την καθημερινότητα του σπιτιού μας. Ένα πολύ απλό και «καθαρό» φορμαλιστικά αντικείμενο χωρίς διάκοσμο και πολύπλοκο σχήμα. Φωτογραφίζουμε το αντικείμενο με έμφαση την χωρική και συνθετική του τοποθέτηση. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων το αντικείμενο σε φυσικό μέγεθος ώστε να κατανοήσουμε και να αναπαραστήσουμε τον όγκο, την μάζα και την φορμαλιστική του ταυτότητα. Εστιάζουμε και επισημαίνουμε σχεδιαστικά τον εντοπισμό και διαχωρισμό των περιοχών αλλαγής του τόνου, της χρωματικής γκάμας και της χωρικής τοποθέτησης. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε σε φυσικό μέγεθος με χρώμα το αντικείμενο παρατηρώντας κυρίως τις μεταβολές του φωτός, της χρήσης θερμών και ψυχρών χρωμάτων, βασικών και συμπληρωματικών με έμφαση την ένταξη του αντικειμένου στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.
3) Σύνθεση 3 αντικειμένων.
Επιλέγουμε 3 αντικείμενα από την καθημερινότητα του σπιτιού μας. Τρία πολύ απλά και καθαρά φορμαλιστικά αντικείμενα χωρίς διάκοσμο και πολύπλοκο σχήμα. Στήνουμε τα αντικείμενα στον χώρο ώστε να σχηματίσουν μια συνεκτική σύνθεση. Φωτογραφίζουμε την σύνθεση με έμφαση την χωρική και συνθετική της τοποθέτηση. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων την σύνθεση σε φυσικό μέγεθος ώστε να κατανοήσουμε και να αναπαραστήσουμε τον όγκο, την μάζα και την φορμαλιστική ταυτότητα της σύνθεσης στο σύνολο της. Εστιάζουμε και επισημαίνουμε σχεδιαστικά τον εντοπισμό και διαχωρισμό των περιοχών αλλαγής του τόνου, της χρωματικής γκάμας και της χωρικής τοποθέτησης. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε σε φυσικό μέγεθος με χρώμα την σύνθεση με έμφαση τις μεταβολές του φωτός, της χρήσης θερμών και ψυχρών χρωμάτων, βασικών και συμπληρωματικών με έμφαση την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.

4) Εσωτερικός χώρος με ψυχρά χρώματα
Φωτογραφίζουμε το εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, με εστίαση στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι σε αντικείμενα και έπιπλα. Μετατρέπουμε την φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων την χωρική σύνθεση από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα την σύνθεση παρατηρώντας κυρίως τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα ψυχρής παλέτας (κίτρινο citronne, μπλε κοβαλτίου, κόκκινο carmine + άσπρο) με έμφαση στην χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.
5) Εσωτερικός χώρος με θερμά χρώματα
Φωτογραφίζουμε το εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, με εστίαση στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι σε αντικείμενα και έπιπλα. Μετατρέπουμε την φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων την χωρική σύνθεση από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα την σύνθεση παρατηρώντας κυρίως τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής παλέτας (κίτρινο καδμίου, μπλε ultra mer, κόκκινο καδμίου + άσπρο) με έμφαση στην χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.
6) Εσωτερικός χώρος με ισορροπία θερμών και ψυχρών χρωμάτων
Φωτογραφίζουμε το εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, με εστίαση στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι σε αντικείμενα και έπιπλα. Μετατρέπουμε την φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων την χωρική σύνθεση από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα την σύνθεση παρατηρώντας κυρίως τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.
7) Εσωτερικός χώρος με εστίαση σε ένα σημείο
Φωτογραφίζουμε το εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, με εστίαση στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι σε αντικείμενα και έπιπλα. Μετατρέπουμε την φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά μόνο με γραμμή 4 τόνων την χωρική σύνθεση από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα την σύνθεση εστιάζοντας μόνο σε μια λεπτομέρεια παρατηρώντας κυρίως τοπικά στο σημείο αυτό τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς. Η υπόλοιπη σύνθεση θα υπό-φωτιστεί και θα αφαιρεθούν χρωματικές εντάσεις ώστε το οπτικό ενδιαφέρον μας να επικεντρωθεί μοναδικά σε ένα σημείο της σύνθεσης.
8) Εξωτερικός χώρος με ισορροπία θερμών και ψυχρών χρωμάτων
Φωτογραφίζουμε το τοπίο, τον εξωτερικό χώρο που βλέπουμε καθημερινά από το σπίτι μας (αστικό ή φυσικό) χωρίς να φαίνεται το παράθυρο, το μπαλκόνι, ο ήμι-υπαίθριος χώρος ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, αναγωγή στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι εστίαση σε κτιριακές λεπτομέρειες και φυσικά στοιχεία (βλάστηση, δρόμους, βουνά, ουρανό). Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με 4 τόνους την χωρική σύνθεση από την φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών και τονικής διαβάθμισης. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα το τοπίο με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός με την σκιά χωρίς να εμμένουμε σε λεπτομέρειες οργανώνοντας κυρίως τις μεγάλες ζώνες που οργανώνουν την σύνθεση, τα επιμέρους επίπεδα και τις περιοχές αφαίρεσης.
9) Εξωτερικός χώρος με εστίαση σε ένα σημείο του τοπίου.
Φωτογραφίζουμε το τοπίο, τον εξωτερικό χώρο που βλέπουμε καθημερινά από το σπίτι μας (αστικό ή φυσικό) χωρίς να φαίνεται το παράθυρο, το μπαλκόνι, ο ήμι-υπαίθριος χώρος ώστε να συνθέσουμε χωρικές απεικονίσεις με ισορροπία, προσδιορισμό του βάθους και της προοπτικής, αναγωγή στα επίπεδα που συγκροτούν χωρικές ποιότητες και όχι εστίαση σε κτιριακές λεπτομέρειες και φυσικά στοιχεία (βλάστηση, δρόμους, βουνά, ουρανό). Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με 4 τόνους την χωρική σύνθεση από την φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών και τονικής διαβάθμισης. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα το τοπίο εστιάζοντας μόνο σε μια λεπτομέρεια παρατηρώντας κυρίως τοπικά στο σημείο αυτό τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός με την σκιά. Η υπόλοιπη σύνθεση θα υπό-φωτιστεί και θα αφαιρεθούν χρωματικές εντάσεις ώστε το οπτικό ενδιαφέρον μας να επικεντρωθεί μοναδικά σε ένα σημείο του τοπίου χωρίς να εμμένουμε σε λεπτομέρειες οργανώνοντας κυρίως τις μεγάλες ζώνες που οργανώνουν την σύνθεση, τα επιμέρους επίπεδα και τις περιοχές αφαίρεσης.
10) Το άγνωστο αριστούργημα
Επιλέγουμε από το διαδίκτυο ένα έργο ζωγραφικής από όλο το φάσμα της Ιστορίας της Τέχνης και το σώζουμε σε υψηλή ανάλυση. Ένα έργο χωρίς ανθρώπινες φιγούρες, χωρίς πολύ μπερδεμένες φόρμες ή τοπιογραφία που κυρίως έχει ως βασικό του περιεχόμενο την διερεύνηση της έννοιας του χώρου. Ετοιμάζουμε μια μικρή παρουσίαση για την ταυτοποίηση του έργου και επιχειρηματολογούμε για τους λόγους που επιλέγουμε το συγκεκριμένο έργο (max 1 σελίδα Α4). Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με 4 τόνους ή με γραμμές 4 τόνων το έργο από την φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών και τονικής διαβάθμισης με βασικό στόχο να κατανοήσουμε την δομή, την σχεδιαστική και συνθετική μεθοδολογία και την φυσιογνωμία του έργου. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε ξανά το έργο αντικαθιστώντας κάθε χρώμα με το συμπληρωματικό του. Βασικός στόχος είναι να επινοήσουμε μια αντίστροφη αναπαράσταση του έργου, να κατανοήσουμε τις σχεδιαστικές του δομές και να κατασκευάσουμε ένα «ανάποδο» χρωματικά έργο διατηρώντας τις ποιότητες, την χρωματική και τονική του γκάμα και να αναζητήσουμε όλες τις σχεσιακές και κατασκευαστικές του ιδιότητες.
11) Ανάλυση πτυχολογίας
Φωτογραφίζουμε εστιάζοντας σε κοντινό πλάνο (zoom) στην λεπτομέρεια από ένα τσαλακωμένο ύφασμα. Μια κουρτίνα, το κρεββάτι μας, το ριχτάρι στον καναπέ κλπ. Μετατρέπουμε την φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Χωρίζουμε το χαρτί (35Χ50) στα 2 (2 χωρία διαστάσεων 25Χ35) για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν 2 σελίδες Α4. Στο ένα χωρίο σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με 4 τόνους ή με γραμμή την πτυχολογία του υφάσματος από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Βασικός στόχος είναι να κατανοήσουμε και να αναπαραστήσουμε, την τονική διαβάθμιση, το πλάσιμο, τα επιμέρους επίπεδα, την υφή και την σύνθετη δομή κάθε πτυχής. Στο δεύτερο χωρίο ζωγραφίζουμε με χρώμα την πτυχολογία παρατηρώντας κυρίως τις μεταβολές του φωτός με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, την διαφάνεια, την χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης κάθε επιμέρους επιπέδου, την ένταξη των τόνων στο συνολικό αποτέλεσμα, την ψευδαίσθηση της υφής και την αρμονική διάχυση του φωτός και της σκιάς.
12)Ήμι-υπαίθριος χώρος
Φωτογραφίζουμε στο σπίτι μας εστιάζοντας στην σχέση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Το μπαλκόνι, το κάγκελο, η στεγασμένη βεράντα, το χαγιάτι, η μπαλκονόπορτα είναι μερικά από τα όρια που χωρίζουν το μέσα με το έξω. Στόχος είναι να συγκροτήσουμε μια ισορροπημένη σύνθεση που να παρουσιάζει αυτούς τους δυο ανομοιογενείς χώρους. Μεταφέρουμε σχεδιαστικά σε όλο το χαρτί 35Χ50 (για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν σελίδα Α3) ώστε να αποκαλύψουμε σχεδιαστικά και ζωγραφικά αυτή την σχέση. Σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με 4 τόνους ή με γραμμή από την φωτογραφία τον κτιστό χώρο (το μπαλκόνι, το κάγκελο, η στεγασμένη βεράντα, το χαγιάτι, η μπαλκονόπορτα) με χρήση αξόνων, σημείων φυγής, αρμονικών χαράξεων και μετρικών αναλογιών. Βασικός στόχος είναι να κατανοήσουμε και να αναπαραστήσουμε, την τονική διαβάθμιση, τα επιμέρους επίπεδα και την φυσιογνωμία του ενδιάμεσου χώρου. Σε αντιδιαστολή αλλά και συνδυαστικά με το ασπρόμαυρο χώρο ζωγραφίζουμε με χρώμα τον εξωτερικό χώρο (φυσικό ή αστικό τοπίο) με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός με την σκιά χωρίς να εμμένουμε σε λεπτομέρειες οργανώνοντας κυρίως τις μεγάλες ζώνες που οργανώνουν την σύνθεση, τα επιμέρους επίπεδα και τις περιοχές αφαίρεσης.
13) Οι εικόνες του σπιτιού μου
Χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες των ασκήσεων 4, 5, 6, 7 και 12. Στόχος είναι να απομονώσουμε στοιχεία, να τα αναδομήσουμε και να συγκροτήσουμε μια ισορροπημένη νέα σύνθεση που να παρουσιάζει αποσπάσματα από τους οικείους μας χώρους. Μεταφέρουμε σχεδιαστικά (όχι με collage) σε όλο το χαρτί 35Χ50 (για όσους δεν έχουν χαρτιά 35Χ50 χρησιμοποιούν σελίδα Α3) αποσπάσματα από τις εικόνες ώστε να αποκαλύψουμε σχεδιαστικά και ζωγραφικά έναν φανταστικό χώρο βασισμένο σε φωτογραφικά τεκμήρια. Σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά με γραμμή 4 τόνων και στην συνέχεια με βασικά και συμπληρωματικά χρώματα θερμής και ψυχρής παλέτας με έμφαση στην ισορροπία, χρωματική ανάλυση της χωρικής έκτασης, την ένταξη των επιμέρους αντικειμένων στον χώρο και την αρμονική διάχυση του φωτός με την σκιά χωρίς να εμμένουμε σε λεπτομέρειες οργανώνοντας κυρίως τις μεγάλες ζώνες που οργανώνουν την σύνθεση, τα επιμέρους επίπεδα και τις περιοχές αφαίρεσης. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας υβριδικός χώρος από σπαράγματα που δημιουργεί πλασματική χωρικότητα.

Παραδοτέα εξετάσεων
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ (13 Μαΐου) της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2020 η τελική παράδοση – εξέταση του μαθήματος της Ζωγραφικής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας το παρακάτω link:
https://us04web.zoom.us/j/9250408065?pwd=Vzg4ZkFEelYzNmVCT3g1WFFJc1FuQT09
Meeting ID: 925 040 8065
Password: 801915

Όλοι οι σπουδαστές/σπουδάστριες πρέπει να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν τις παραπάνω 13 ασκήσεις αφού γίνουν ενδιάμεσες παρουσιάσεις και διορθώσεις. Πολύ σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα και στις συμπληρωματικές διορθώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Η παρουσίαση των έργων για κάθε σπουδαστή/ σπουδάστρια θα γίνει μέσω share Screen. Όλοι οι σπουδαστές/σπουδάστριες πρέπει να φωτογραφήσουν καθένα ξεχωριστά τα έργα τους πολύ προσεχτικά με φυσικό φωτισμό και με την βέλτιστη ποιότητα ανάλυσης. Το κάθε χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο και η λήψη με σωστό καδραρίσμα. Να προετοιμάσουν παρουσίαση με PowerPoint με την σειρά παράδοσης των ασκήσεων (1-13). Κάθε σελίδα της παρουσίασης πρέπει να περιλαμβάνει παραθετικά τα ανάλογα ζητούμενα της κάθε άσκησης, δηλαδή την έγχρωμη και ασπρόμαυρη φωτογραφία παρατήρησης που αφορά την κάθε σύνθεση, το σχέδιο και το έργο με χρώμα σε κατάλληλο μέγεθος ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτά με κάθε λεπτομέρεια από τους συμφοιτητές σας και τους διδάσκοντες.