Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών - Εξεταστική Ιουνίου 2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.5.2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Σας ενημερώνω ότι οι εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20 του Μαθήματος Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία IV, καθώς και των σπουδαστριών-τών επί πτυχίω και λοιπών περιπτώσεων θα διεξαχθεί με κατάθεση ερευνητικής εργασίας και όχι δια ζώσης.
Όσες-οι έχουν αναλάβει ερευνητική εργασία για το παρόν εξάμηνο καλούνται να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zexarchou@mail.ntua.gr ή εναλλακτικά exarzoe@gmail.com. Υπενθυμίζεται ότι η εργασία είναι απαλλακτική. Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020.

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου