Οικοδομική 2 - Εξεταστική Ιουνίου 2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.5.2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 2 – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Το μάθημα θα ολοκληρωθεί ψηφιακά.

Δεδομένης της σχετικής απελευθέρωσης κυκλοφορίας οι επιλογές των ξύλινων κουφωμάτων διαθέσιμων προς αποτύπωση αυξάνονται. Προς τούτο να επιλέξετε ένα σχετικό κούφωμα, να το φωτογραφίσετε και να συνεννοηθείτε με τον Διδάσκοντα σας για την σχετική αποδοχή του.

Εξέταση:

Η εξέταση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με ανοιχτά βιβλία, με επεξεργασία μετρημένων σκίτσων και σχεδίων.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος την πλατφόρμα mycourses.ntua.gr (http://mycourses.ntua.gr/courses/ARCH1043/) στο πεδίο «Εργασίες» και μέσω αυτής θα γίνει και η υποβολή τους.

Στο μάθημα της Τρίτης 26 Μαΐου 2020, στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση του τρόπου εξέτασης, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων και τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσκολιών.

Αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης είναι ο ακόλουθος:

Τρόπος διανομής θεμάτων: Τα θέματα θα αναρτηθούν σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr, στο πεδίο «Εργασίες», σε νέα εργασία με θέμα: "Εξέταση Ιουνίου 2020", και θα παραμείνουν διαθέσιμα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. (π.χ. για 30').

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30  λεπτά.

Ερωτήσεις / Απαντήσεις / Επίλυση προβλημάτων: Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξέταση, θα υπάρχει ανοιχτό link τηλεδιάσκεψης webex, στο οποίο θα παραμένουν οι διδάσκοντες, αλλά και όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες το επιθυμούν, με στόχο την υποβολή ερωτήσεων και διευκρινίσεων και απάντησής τους μέσω chat, καθώς και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων σύνδεσης, λήψης και μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από το άκρο των φοιτητών/φοιτητριών.

Επεξεργασία απαντήσεων: Η απάντηση στα ερωτήματα θα γίνει με πρωτότυπα σχέδια στο χέρι, με δύο τρόπους:

  • Εφόσον υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, σχεδίαση με το χέρι πάνω σε εκτυπωμένο αντίτυπο των θεμάτων. Στη συνέχεια, τα φύλλα θα φωτογραφηθούν ή θα σκαναριστούν εάν υπάρχει η δυνατότητα.
  • Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, σχεδίαση με το χέρι πάνω σε απλά χαρτιά. Στη συνέχεια τα σχέδια/σκίτσα θα φωτογραφηθούν και θα εισαχθούν ως εικόνες στο αρχείο των θεμάτων.

Υποβολή εξέτασης: Η υποβολή των θεμάτων εξετάσεων θα γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας mycourses.ntua.gr, στην εργασία με θέμα: "Εξέταση Ιουνίου 2020".

Η ψηφιακή παράδοση πρέπει να γίνει σε μορφή ενός και μοναδικού αρχείου .pdf με τίτλο ΑΜ_Επωνυμο_Ο.pdf (π.χ. 13001_Papadopoulos_A.pdf). Προσοχή το μέγεθος του τεύχους πρέπει να είναι έως 15ΜΒ.

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής το σκίτσων/σχεδίων στο αρχείο των θεμάτων, θα υποβληθούν μόνο φωτογραφίες ή σκαναρίσματα των απαντήσεων, και πάλι σε ένα και μοναδικό αρχείο .pdf με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Παράδοση θέματος εξαμήνου:

Η παράδοση του θέματος του εξαμήνου θα γίνει επίσης ψηφιακά στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr με υποβολή εργασίας στο πεδίο «Εργασίες» ανά διδακτική ομάδα, (http://mycourses.ntua.gr/courses/ARCH1043/).

Η ψηφιακή παράδοση πρέπει να γίνει σε μορφή ενός αρχείου pdf με τίτλο ΑΜ_Επωνυμο_Ο.pdf (π.χ. 13001_Papadopoulos_A.pdf) όπου τα επιμέρους αρχεία θα είναι ενωμένα (merged) με τη σωστή σειρά, σαν επρόκειτο να κάνετε παρουσίαση ενός εκτυπωμένου τεύχους. Το μέγεθος τεύχους θα είναι επίσης έως 15ΜΒ.

Υπενθυμίζεται ότι στο σχετικό τεύχος θα περιλαμβάνεται όλο το υλικό που έχετε επεξεργαστεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου και όχι μόνο η τελική μορφή των σχεδίων.