Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" & "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2017 & 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.5.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 24.04.2020) για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέρη" & "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των 2017 & 2018.

Συνημμένα Αρχεία: