Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την μη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.5.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 24.04.2020) για την μη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2019.

Συνημμένα Αρχεία: