Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη χορήγηση του βραβείου "Ανδρέα Πλουμιστού" έτους 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.5.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στη χορήγηση του βραβείου "Ανδρέα Πλουμιστού" έτους 2019.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν το εν λόγω βραβείο πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr μέχρι  και τις 09/07/2020. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης του βραβείου.

Συνημμένα Αρχεία: