διαδικτυακή συνάντηση ειδ. θέματα Πλαστικής 8

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.5.2020

επιτελώντας αρχεία // τα αρχεία των επιτελέσεων

 

Kostas Daflos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Kostas Daflos' Zoom Meeting

Time: May 28, 2020 03:30 PM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/7208431337?pwd=Rm5aRUdTT1dUb0JrS3Q2TjFYNHNOZz09

 

Meeting ID: 720 843 1337

Password: 478579