Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ

Διαδρομές στον αστικό χώρο

Μάθημα Δευτέρας 1/6/2020, Εργασία Ιουνίου 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.5.2020

Ε.Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ο ΕΞ. (4074)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2020 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 15:30

ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

• Εικαστική άσκηση – αφήγημα της διαδρομής (βίντεο, ακουστικό έργο 3 – 5 λεπτά)

• Story board με το ανάπτυγμα της παρουσίασης

• Εκτυπωμένο τεύχος και pdf με τα εξής:

– Τίτλο και στόχο της εργασίας

– Έρευνα σε παρόμοιες προτάσεις

– Έρευνα για την διαδρομή σας (ιστορία των τόπων, κτλ)

– Φωτογραφικά τεκμήρια

– όλο το υλικό της εργασίας από τις αρχικές γενικές ασκήσεις: σημειώσεις για τις φυσικές αισθήσεις κατά την διάρκεια της διαδρομής : (α) πού εστιάζουμε το βλέμμα μας, (β) τι ακούμε, (γ) πού χρησιμοποιούμε την αφή μας, (δ) τι μυρίζουμε - σημειώσεις -σκέψεις, καιρικές συνθήκες ή αίσθηση θερμοκρασίας, σημειώσεις για διαφορετικές ώρες της ημέρας

– το υλικό των προσωπικών σας πειραματισμών, 2-3 ιδεών που απορρίψατε με καταγραμμένο τον λόγο της απόρριψης ή της ανάπτυξης της ιδέας.

• Το ηχητικά τεκμήρια και τα βίντεο θα παραδοθούν ψηφιακά, μαζί με όλο το φωτογραφικό υλικό

SPECIAL TOPICS IN PAINTING (4074)

MONDAY 1/6/2020 WE WILL HAVE A LESSON AT 15:30

Exams 2020

•Artistic experiment – the narrative of the journey (video and audio works, no more than 3 - 5 minutes duration)

• Story board with the in motion development of the presentation

• Printed book and pdf with the following:

o Title and aim-subject of your work

o Research on similar works

o Research about your route (location history, etc.)

o Selected Photographic material

o Documents of all that has been made during the preparation of the final piece:

notes about whatever your natural senses sense, notes on thoughts, weather or temperature sensation, notes on different times of the day. All the steps you have gone through the process.

o Your personal experimentations with ideas you have rejected and notes on the reason why they have been rejected.

Sound and video files will be delivered digitally, along with all the photographic material