Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 08.6.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2019–2020 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 15 έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι εργασίες θα παραδοθούν ηλεκτρονικά τόσο στους συντονιστές όσο και στη γραμματεία. 

Όσον αφορά στη γραμματεία παρακαλείστε να αποστείλετε τις εργασίες, απ' ευθείας ή μέσω wetransfer, στο email: dpms.pol.arch.ntua.gr@gmail.com έως τις 23/06/2020.

Στο εξώφυλλο της εργασίας παρακαλούμε να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο/α
Τίτλος μαθήματος
Τίτλος εργασίας
Εξεταστική περίοδος

Υπενθυμίζουμε ότι η παράδοση των εργασιών στη γραμματεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση της βαθμολογίας σας.