Εξέταση Πέμπτης 11/6/2020 (Διδακτική ομάδα Σεβαστάκη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10.6.2020

Ζωγραφική 2 εισαγωγή στο χρώμα, ομάδα Σεβαστάκη Αύριο Πέμπτη 11-6-2020, στο μάθημα του 2ου εξαμήνου, «Ζωγραφική 2, εισαγωγή στο χρώμα», (πλατφόρμα zoom, ID 3684500943 και password 765638) θα γίνεται η παρουσίαση του φακέλου από το κάθε φοιτητή/τρια, και εν συνεχεία στην διάρκεια της μέρας, θα στέλνεται ο φάκελος με ασυμπίεστα 1- 3 έργα και σε συμπιεσμένη μορφή (zip) τα υπόλοιπα. Σε υποφάκελο και στην ίδια αποστολή, θα περιλαμβάνονται, επίσης συμπιεσμένα (zip), τυχόν έργα , σχέδια, σχεδιαστικές σημειώσεις που έχουν γίνει εκτός μαθήματος ή για άλλα αντικείμενα (συνθέσεις κλπ) . Θα πρέπει να περιλαμβάνεται o τίτλος του μαθήματος, το όνομα του εξεταζόμενου , ο αριθμός μητρώου (και το εξάμηνο, για φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων). Μπορεί να υπάρχει σύντομο επεξηγηματικό ή ερμηνευτικό σημείωμα, μέχρι 300 λέξεις. Στο μέηλ: dsevastakis@arch.ntua.gr
Η διδακτική ομάδα Δημήτρης Σεβαστάκης , Αν. Καθηγητής Ντέιβιντ Νεγρίν ,υποψήφιος Διδάκτωρ