Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποιημένο)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 15.6.2020

Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, με αλλαγή στην ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος "Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος", με συντονιστή τον κ. Μέλισσα.