Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας" Ε.Κ.Π.Α. 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.6.2020

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διογρανώνει τον έκτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη από την ημερομηνία ανάρτησης μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών).

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ gkoul@turkmas.uoa.gr. Στο ίδιο e-mail μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

  • Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν την 5η Οκτωβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.
  • Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα την 14η και 15η Οκτωβρίου 2020.
  • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την 19η Οκτωβρίου 2020.
  • Οι εγγραφές των φοιτητών θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
  • Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την 26η Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, τα κριτήρια αίτησης κι επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα δίδακτρα, υποτροφίες, καθώς και τις ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία: