ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ 2. 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 16.6.2020

Η εξέταση του μαθήματος Ιστορία- Θεωρία 2 στις 19 Ιουνίου 2020 θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

 

- Θα ξεκινήσουμε με την ενότητα Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Ιστορία Πόλης που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού βαθμού του ενιαίου μαθήματος και θα έχει αναλογική διάρκεια στο τετράωρο της εξέτασης. Δηλαδή θα γράψετε την ενότητα σε δύο ώρες και θα έχετε μισή ώρα στη διάθεσή σας να αναρτήσετε το γραπτό σας

Θα ακολουθήσει σε χρόνο αναλογικά η Ιστορία της Τέχνης

 

-Τα θέματα θα αναρτηθούν στις 14:00 μμ και θα ολοκληρωθούν στις 16:00, σε δύο ώρες. Θα τα καταθέσετε ακολούθως σε ½ ώρα.

-Τα θέματα θα δοθούν  από το my courses στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ και οι  ερωτήσεις σας θα εξυπηρετούνται από την ομάδα του μαθήματος στα  Microsoft teams.

-Θα δοθούν τρία θέματα τα οποία θα απαντήσετε: Δύο Αρχιτεκτονικής (που αντιστοιχούν σε 50 μονάδες) και ένα Πόλης (που αντιστοιχεί σε 10 μονάδες)

-Το αρχείο που θα αποστείλετε θα φέρει ως όνομα  το όνομά σας και τον αριθμό μητρώου σε μορφή pdf ή jpeg αν φωτογραφίσετε το κείμενό σας.

 

Θα πρέπει να γραφτείτε και στις δύο διαδικτυακές ομάδες, πριν από την ημέρα εξέτασης

 

Τα link είναι

 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=ARCH1071

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4dd411e4b7342a7962beca43f831ada%40thread.tacv2/conversations?groupId=db0de13f-be27-4916-ab32-623a4438286b&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

 

Γεωργία Μαρίνου