18/06 Πέμπτη ,τηλεδιάσκεψη για εκκρεμότητες στη Πλαστική 2

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.6.2020

 

Πέμπτη 18/06 τηλεδιάσκεψη για εκκρεμότητες στη Πλαστική 2 Διόρθωση Διαγραφή Αόρατο
18.6.2020

Σας ενημερώνουμε την Πέμπτη 18/06 στις 12:00, η διδακτική ομάδα θα είναι συνδεδεμένη μέσω webx στο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m08b1341c4dcac0d56b...

για να συζητήσουμε σχετικά με τις εργασίες σας και την επικείμενη παράδοση,  που σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων είναι 23/06 στις 14:00.