Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24.6.2020

Το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως ακολούθως:

  1. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες.
  2. Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η Ιουνίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Συνημμένα Αρχεία: