Κατάλογος επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών 2020 – 2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.7.2020

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεδρία αρ. 13/8-07-2020 ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός  στις δύο κατευθύνσεις Α και Β, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Όσοι υποψήφιοι έγιναν δεκτοί:

·         οφείλουν να ενημερώσουν (μέσω e-mail στο salexandropoulou@arch.ntua.gr) την Επιστημονική Γραμματεία έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00, αν αποδέχονται τη θέση ή αν δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους και να πάρουν αριθμό μητρώου.

·         όσοι έχουν εκκρεμότητες σχετικά με τα δικαιολογητικά τους όπως: αντίγραφο διπλώματος και πράξη αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, οφείλουν να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν. Τα δύο τελευταία αποτελούν, σύμφωνα και με την προκήρυξη των θέσεων, προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί οπωσδήποτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα της εγγραφής τους σε αυτό.