Πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 24.7.2020

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα εξετάσεων επαληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019 - 2020.

Η εξέταση των μαθημάτων  της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνει εξ αποστάσεως.

Συνημμένα Αρχεία: