Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29.7.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 7 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι εργασίες θα παραδοθούν ηλεκτρονικά τόσο στους συντονιστές όσο και στη γραμματεία. 

Όσον αφορά στη γραμματεία παρακαλείστε να αποστείλετε τις εργασίες σας στο email: dpms.pol.arch.ntua.gr@gmail.com έως τις 21/09/2020.

Στο εξώφυλλο της εργασίας παρακαλούμε να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο/α
Τίτλος μαθήματος
Τίτλος εργασίας
Εξεταστική περίοδος

Υπενθυμίζουμε ότι η παράδοση των εργασιών στη γραμματεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση της βαθμολογίας σας.

Συνημμένα Αρχεία: