Επαναληπτική Εξέταση στο μάθημα Ε.Θ. Πολεοδομίας 9ου (2019-2020)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30.7.2020

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που θα εξεταστούν στο μάθημα "Ε.Θ. Πολεοδομίας 9ου - Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό", να  εγγραφούν  στο μάθημα στο Mycources. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. την ημέρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα, δηλαδή τη Δευτέρα 31/8 και ώρα 10:00 π.μ.. Σε επόμενη ανακοίνωση θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Από τη Διδακτική ομάδα