Εξέταση μαθήματος στην Επαναληπτική Περίοδο Σεπτεμβρίου (2019-2020)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30.7.2020

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της επαναληπτικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η εξέταση του μαθήματος Ειδικά Θέματα Χωροταξίας 8ου, έχει ορισθεί για την Πέμπτη 3.9.2020.

Για το μάθημα δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση. Ως εκ τούτου οι σπουδαστές /τριες που επιθυμούν να εξεταστούν καλούνται να αποστείλουν την εργασία τους σε μορφή .pdf την ίδια ημέρα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διδασκόντων: Π. Θεοδωρά (ptheodora@arch.ntua.gr) και Ε. Τσίγκα (etsigkas@central.ntua.gr).

Η επιτυχής αποστολή των παραδοτέων, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιβεβαιωθεί.