Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 μαθήματος Γεωμετρικών Απεικονίσεων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.8.2020

Στο μάθημα των Γεωμετρικών Απεικονίσεων του 1ου εξαμήνου το Σεπτέμβριο δε θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική καλούνται να παραδώσουν τις εργασίες τους σε ένα zip αρχείο μεγέθους μέχρι 2ΜΒ στο e-mail

geometrikesapeikoniseis@gmail.com

 

Παρακαλώ η παράδοση να γίνει μέχρι την ημερομηνία της εξέτασης.

Ευχαριστώ