Μάθημα, 21-10-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.10.2020

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στο μάθημα της Δευτέρας, 19ης Οκτωβρίου στις 20.00, είναι ο ακόλουθος:
https://meet.lync.com/ntuagr/zexarchou/YTW41XUZ