Μάθημα, 19-10-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.10.2020

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στο μάθημα της Τετάρτης, 21ης Οκτωβρίου στις 19.30, είναι ο ακόλουθος:
https://meet.lync.com/ntuagr/zexarchou/TT80238W