Τρίτη 20/10/2020, ώρα 10.15 (Ξενοκράτους & Αριστοδήμου)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19.10.2020

Την Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 10.15 το μάθημα θα γίνει στη συμβολή Ξενοκράτους και Αριστοδήμου.