Τρίτη 20/10/2020, 15:30-18:00 Διεξαγωγή μαθήματος διαδικτυακά

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.10.2020

Το σημερινό μάθημα 20/10/2020, 15:30-18:15 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://centralntua.webex.com/meet/stavrosg