Μάθημα Πέμπτης με φυσική παρουσία 22/10/2020 ομάδα Θ.Βουτσινα

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21.10.2020

Το μάθημα της Πέμπτης 22/10/2020  (ομάδα  Θ. Βουτσινά) θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα με φυσική παρουσία  στο Εργαστήριο Πλαστικής !

η διαδάσκουσα

Θ.Βουτσινά