Μάθημα 28-10-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.10.2020

Το μάθημα της Τετάρτης, 28ης Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εθνικής εορτής.
Η διδάσκουσα,
Δρ Ζωή Εξάρχου