Μάθημα 26-10-2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.10.2020

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στο μάθημα της Δευτέρας, 26ης Οκτωβρίου στις 20.00, είναι ο ακόλουθος:

https://meet.lync.com/ntuagr/zexarchou/DFEMU8IU