Ένα κείμενο συμβολής στο δημόσιο διάλογο για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ από τη ΓΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.1.2021

Ένα κείμενο συμβολής στο δημόσιο διάλογο για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ από τη ΓΣ
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (συνεδρίαση αρ. 6/27-01-2021).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.