Εγγραφές και Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020 - 2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.2.2021

Οι Εγγραφές και οι Δηλώσεις μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνουν μόνο μέσω διαδικτύου. από:

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 έως Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η Γραμματεία δεν θα κάνει δεκτές εκπρόθεσμες εγγραφές και δηλώσεις, αλλά ούτε και αλλαγές μαθημάτων.

Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής www.arch.ntua.gr/page/1120

  • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.
  • Όσοι φοιτητές έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ( password) στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρουν οδηγίες αρχικοποίησης κωδικού http://www.arch.ntua.gr/node-resources/831#resource-13386
  • Για την ορθή δήλωση των ειδικών μαθημάτων επισημαίνουμε τα εξής:

Α) συμβουλευτείτε πρώτα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2020-2021 (για περίπτωση σύμπτωσης ώρας)

Β) δεν επιτρέπεται η επιλογή δύο ειδικών μαθημάτων από τον ίδιο Τομέα στο ίδιο εξάμηνο

Γ) η δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου αφορά τόσο στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου εγγραφής όσο και σε μαθήματα προηγούμενων εαρινών εξαμήνων τα οποία οφείλει ο φοιτητής.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχίσουν.
  • υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που οφείλουν μόνο Διπλωματική Εργασία

Πέραν των ημερομηνιών αυτών δεν θα γίνει ΠΛΕΟΝ δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Α) Δεν θα μπορούν να χορηγηθούν από τη γραμματεία βεβαιώσεις σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες για το τρέχον εξάμηνο (πιστοποιητικά τα οποία είναι απαραίτητα για έκδοση-θεώρηση κάρτας σίτισης ή βιβλιαρίου υγείας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιδόματα, υποτροφίες-βραβεία κλπ)

Β) Δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση βαθμών στα μαθήματα που θα θέλετε να εξεταστείτε στην κανονική εξεταστική του εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Γ) Θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στον "Εύδοξο" τα συγγράμματα  που θα έχετε παραλάβει για μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία " περί επιστροφής συγγραμμάτων" να γνωρίζετε ότι θα χάσετε το δικαίωμα της δωρεάν παραλαβής.

Συνημμένα Αρχεία: