Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας / κινητικότητας διοικητικών υπαλλήλων

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.9.2013

Το Συμβούλιο ΕΜΠ παρακολουθώντας με εξαιρετική ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας/κινητικότητας διοικητικών υπαλλήλων, διαπιστώνει:

Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία του. Ιδίως όταν πρόκειται για ένα τεχνολογικό ίδρυμα όπως το ΕΜΠ που παρέχει υψηλού επιπέδου 5ετή εκπαίδευση σε μεγάλο αριθμό σπουδαστών και παράγει διεθνούς επιπέδου ερευνητικά αποτελέσματα. Η σημαντική παρουσία των αποφοίτων του σε επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία του πρωτοπόρου ρόλου του στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στο ΕΜΠ υπηρετεί σήμερα ως διοικητικό προσωπικό ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων που παρέχουν πολύτιμο υποστηρικτικό έργο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό συμβάλλει στο να εμφανίζεται μία στρεβλή εικόνα ως προς τους πραγματικούς αριθμούς των διοικητικών υπαλλήλων και το έργο που προσφέρεται. Η ιδιάζουσα αυτή κατάσταση θα πρέπει να αποκατασταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο, με πνεύμα διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Η οριζόντια απομάκρυνση εργαζομένων μέσω της κινητικότητας, με κριτήρια που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες του Πολυτεχνείου, θα υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία του, διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική. Προβλήματα μη ορθολογικής κατανομής του προσωπικού ή δυσλειτουργιών πρέπει να αντιμετωπισθούν από τη διοίκηση του Ιδρύματος και των Σχολών, εφαρμόζοντας την αυτοδιοίκηση και προστατεύοντας τους εργαζόμενους σε αυτό.

Το θέμα της διαθεσιμότητας/κινητικότητας αφορά το εργασιακό καθεστώς, τη ζωή και το μέλλον ανθρώπων. Απαιτούνται επιχειρήματα και προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων και αποτελεσματικών τρόπων εφαρμογής τους. Ο αποκλεισμός των μελών της κοινότητας από τους χώρους εργασίας τους και αποδυναμώνει τη δυνατότητα θεσμικής απόκρισης του Ιδρύματος και εκμηδενίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, που είναι ο λόγος ύπαρξής του. Ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό και δημιουργικό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της παρούσας σοβαρής κρίσης.

Καλούμε αφενός το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων να μην προβεί στην τυφλή εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας στο Πολυτεχνείο, και αφετέρου τη Διοίκηση του ΕΜΠ να προσδιορίσει και τεκμηριώσει τις ανάγκες του Ιδρύματος σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ώστε να μπορεί το Ίδρυμα να συνεχίσει να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας στο έπακρο το έμψυχο δυναμικό του.

Εκ μέρους του Συμβουλίου του Ιδρύματος,

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ
Καθηγητής ΜΙΤ