Ανακοίνωση για σπουδαστικά θέματα

Ημερομηνία: 
Σάββατο 19.10.2013

Για οποιοδήποτε σπουδαστικό εξαιρετικά επείγον  ερώτημα ή αίτημα, μπορείτε να απευθύνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος που σας ενδιαφέρει, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα – ιδιότητα – τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στην ακόλουθη διεύθυνση: apergiaki.enimerosi@gmail.com.

Από την απεργιακή ομάδα Διαχείρισης έκτακτων σπουδαστικών θεμάτων ΕΜΠ