Δήλωση Διαλέξεων και Διπλωματικών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 14.12.2013

Οι σπουδαστές/στριες  που θέλουν να παρουσιάσουν τη διάλεξη τους στην περίοδο 13 – 18 Ιανουαρίου καλούνται να το δηλώσουν μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, στους αντίστοιχους διευθυντές τομέων, μέχρι τις 23/12.

Οι σπουδαστικές ομάδες  που θέλουν να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους στην περίοδο 20 – 30 Ιανουαρίου, καλούνται να το δηλώσουν μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, στους αντίστοιχους διευθυντές τομέων, μέχρι τις 8/1. Θα πρέπει παράλληλα να δηλώσουν τα τυχόν οφειλόμενα μαθήματα ώστε να προβλεφθεί η εξέτασή τους κατά την εβδομάδα 13/1 – 17/1.