Προκήρυξη 42ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2014-2015

Ημερομηνία: 
Τρίτη 31.12.2013

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2014, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την συνημμένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

www.bodossaki.gr

www.facebook.com/bodossakifoundation.