Ημερομηνίες έναρξης περιοδου Διαλέξεων και Διπλωματικών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.1.2014

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ της 8ης Ιανουαρίου, οι διαλέξεις της τρέχουσας περιόδου θα ξεκινήσουν στις 20 Ιανουαρίου και οι διπλωματικές στις 3 Φεβρουαρίου.