Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Διάλεξη Ν.-Ι. Τερζόγλου-Τρίτη 28.1.2014, 12:00-14:00

Ημερομηνία: 
Τρίτη 28.1.2014

Την Τρίτη 28.1.2014 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Ν.-Ι. Τερζόγλου με θέμα: "Τέσσερις Ιδεότυποι του Χρόνου στο Χώρο", ώρα 12:00-14:00, Αμφιθέατρο Τομέα ΙΙΙ.