Αντιστικτική άσκηση Τρίτη 04.02

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.1.2014

1η Άσκηση αναγνώρισης αντιστικτικών τεχνικών.

Στην πρώτη άσκηση του μαθήματος, με βάση τη μέχρι τώρα θεωρία, ζητείται:

Η αναγνώριση και παρουσίαση ενός παραδείγματος υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου (από την Ελλάδα ή το διεθνή χώρο) στο οποίο οι σπουδαστές θα αναγνωρίσουν τεχνικές αντίστιξης.

Οι σπουδαστές θα προβάλλουν την έρευνα τους σε 2 πινακίδες (σε μορφή.jpg). Οι πινακίδες θα περιέχουν οπωσδήποτε κάτοψη και τομή του παραδείγματος, δικά τους σκίτσα, σχέδια μελέτης, φωτογραφίες, κείμενα και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος.  

Τα δύο αρχεία .jpg θα πρέπει να σταλούν στην κ. Δεμίρη ηλεκτρονικά (kdemiri@arch.ntua.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03/02 βράδυ για να γίνει έγκαιρα η απαραίτητη οργάνωση όλων των παρουσιάσεων σε μορφή ppt., για την Τρίτη 04/02.