Ε. Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 5ΟΥ

Ειδικα Θέματα Προοπτικής

Αναβολή μαθήματος 3-2-2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03.2.2014

Το μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Προοπτικής της  3-2 -2014 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αθενείας.

Θα υπάρξει συνεννόηση για αναπλήρωση.