Μακέτες Διπλωματικών Φεβρουαρίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.2.2014

Το Ιστορικό Κτίριο της Πρυτανείας κατά τη διάρκεια παρουσίασης των διπλωματικών αυτής της περιόδου θα είναι ανοικτό καθημερινά από τις 12:00 έως 17:30 προκειμένουν να πηγαίνουν οι φοιτητές τις μακέτες μετά το πέρας της παρουσίασής τους.

Αυτοί που παρουσιάζουν στις 17:30 θα πηγαίνουν τη μακέτα τους την επόμενη μέρα.