ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

Αρχιτεκτονική Συνθεση 3: Κατοικία

Ομάδα Χαραλαμπίδου-Σταυρίδης-Τερζόγλου-Ανακοίνωση για Δευτέρα 10.2.2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.2.2014

Ομάδα Χαραλαμπίδου-Σταυρίδης-Τερζόγλου

 

Την Δευτέρα 10.2.2014 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση-ενδιάμεση παράδοση των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου, στο Αμφιθέατρο του Τομέα ΙΙΙ, 4ος Όροφος, Κτήριο Τοσίτσα, 15:30-19:00.

 

Παρακαλούνται οι σπουδαστικές ομάδες να έχουν ετοιμάσει μία σύντομη παρουσίαση σε powerpoint, που να περιέχει:

1. Τον συντονισμό ανάλυσης τόπου, σεναρίου κατοίκησης και τρόπου ζωής.

2. Την κεντρική ιδέα και τα λειτουργικά διαγράμματα σε σκίτσα.

3. Αρχικά σχέδια (κατόψεις, τομές) σε κλίμακα 1:100.

4. Φωτογραφίες της μακέτας.

 

Η διδακτική ομάδα